Bilgifresh.com © 2021. Tüm hakları saklıdır.

BilgiFresh

BİLGİFRESH.COM
 1. Anasayfa
 2. »
 3. Bilim
 4. »
 5. Entüisyonizm nedir? Sezgicilik (2023)

Entüisyonizm nedir? Sezgicilik (2023)

Bilgifresh2 Bilgifresh2 - - 7 dk okuma süresi
556 0
Entüisyonizm nedir

Entüisyonizm nedir?

Entüisyonizm, felsefede önemli bir akımdır ve sezgicilik olarak da bilinir. Bu akım, bildiklerimizi sadece akıl yoluyla değil, içgüdülerimize ve sezgilere dayanarak elde etmemizi savunur. İnsanların akıl dışı bilgileri ve içsel farkındalığı kullanarak gerçeği anlayabileceklerine inanır. Bu yazıda, entüisyonizm ne demek ve sezgiciliğin ne anlama geldiğini açıklayacak, felsefede entüisyonizmin özelliklerini ve etkilerini analiz edeceğiz. Felsefede önemli bir rol oynamış ve hala günümüzde tartışılan bir konu olmaya devam etmektedir.

Entüisyonizm ne demek

Entüisyonizm, felsefi bir akımdır ve “sezgicilik” olarak da adlandırılır. Bu akım, bilginin temel olarak içgüdüsel, sezgisel ve doğuştan gelen bir yetenek sonucunda elde edildiğini savunur. Entüisyonistler, akıl yoluyla elde edilen bilginin sınırlı ve eksik olduğunu düşünerek, insanın içsel bilgiden yola çıkarak dünyayı anlama ve anlamlandırma yeteneğine vurgu yaparlar.

Entüisyonizm, Descartes ve Leibniz gibi düşünürlerin çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Bu düşünürler, akıl yoluyla elde edilen bilginin sınırlarını sorgulamış ve sezgilerin önemini vurgulamışlardır. Özellikle sanat, edebiyat ve bilim alanlarında etkili olmuştur. Örneğin, bir ressamın içgüdülerine dayanarak eserler yaratması, entüisyonizmin bir örneğidir.

Rasyonalizm ile karşılaştırıldığında daha subjektif bir yaklaşımı temsil eder. Rasyonalistler, akıl yoluyla elde edilen bilginin nesnel gerçekliği yansıttığını savunurken, entüisyonistler bireysel deneyimlere ve içsel sezgilere değer verir. Bu nedenle, entüisyonizm daha çok kişisel ve öznel bir bakış açısı sunar.

 • Entüisyonizm akımının temel özellikleri şunlardır:
 1. Sezgisel Bilgi: Bilginin temel olarak içgüdüsel ve sezgisel bir şekilde elde edildiğini savunur. Akıl yoluyla elde edilen bilginin sınırlı olduğunu düşünerek, insanın içsel bilgiden yola çıkması gerektiğine inanır.
 2. İçselliğe Vurgu: Entüisyonistler, insanın içsel dünyasına ve deneyimlerine odaklanır. İnsanın içgüdülerine güvenerek ve sezgilerini kullanarak dünyayı anlama ve anlamlandırma çabasına vurgu yapar.
 3. Subjektiflik: Subjektif bir yaklaşımı temsil eder. Bireysel deneyimlere ve içsel sezgilere dayandığı için, her insanın farklı bir sezgiye sahip olduğunu ve farklı bir bakış açısıyla dünyayı algıladığını kabul eder.
Entüisyonizm Rasyonalizm
İçsel bilgiye dayanır Akıl yoluyla elde edilen bilgiye dayanır
Sezgilere ve içgüdülere değer verir Nesnel gerçeklikle uyumlu olmayı hedefler
Subjektif bir bakış açısı sunar Objektif bir bakış açısı sunar

Sezgicilik Ne Demek

Sezgicilik, felsefe alanında oldukça önemli bir akımdır ve bir konunun veya olgunun bilgisine mantık yoluyla değil, içsel sezgi veya içgüdü yoluyla ulaşıldığı fikrine dayanır. Sezgicilik, özellikle Descartes ve Kant gibi filozoflar tarafından vurgulanmıştır. Bu akım, sezgiye ve içgüdüye dayalı olarak bilgi edinme sürecine odaklanır.

Entüisyonizm, sezgicilik akımının bir başka adıdır. Bu akım, bilgi edinme sürecinde insanın iç dünyasına yani kişisel deneyimlerine dayanır. Akılcılık ile karşıtlık gösterir ve akıl yoluyla bilgi edinmenin imkansız olduğunu savunur. İnsanın içsel sezgileri ve doğuştan gelen yetenekleri ile gerçekliği anlama ve yorumlama sürecini vurgular.

Sezgicilik, bilgi edinme sürecinde duyusal verilere, mantıksal sonuçlara ve deneylere bağlı kalmayan bir yaklaşımı ifade eder. Sezgi, anlamlandırılamayan veya açıklanamayan bir şekilde bilgiye ulaşmamıza yardımcı olur. Sezgicilik, insanın içsel bilgisine güvenmeyi ve sezgilerine değer vermeyi önemseyen bir düşünce sistemidir.

 • Sezgicilik akımının en önemli özelliklerinden biri, sezginin bilgi edinmede ve gerçekliği anlamada önemli bir rol oynamasıdır. Sezgicilik, akıl yoluyla ulaşılamayan bir bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunur. Bu durum, bazen bilim ve mantıkla çelişen sonuçlara yol açabilir.
 • Sezgicilik, evrensel gerçeklerin veya mutlak doğruların var olduğunu savunur. Sezgicilik akımı, her bireyin içsel bilgisinin farklı olabileceğini kabul eder, bu nedenle her bireyin farklı bir şekilde gerçekliği algıladığını belirtir.
 • Sezgicilik, bilginin sadece duyularla sınırlı olmadığını ve sezgilerin de bir tür bilgi kaynağı olduğunu kabul eder. Sezgicilik akımına göre, kişi içsel deneyimlerine dayanarak gerçeği anlama ve yorumlama yetisine sahiptir.
Akım Özellikleri
Sezgicilik – Bilgi edinmede mantık yerine içgüdülerin önemli olduğunu savunur.
Entüisyonizm – İnsanın iç dünyasına dayalı olarak bilgi edinmeyi vurgular.

Felsefede Entüisyonizm (sezgicilik) Akımı Özellikleri

Entüisyonizm (sezgicilik), felsefede bir akım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu akım, bilgi ve gerçeklikle ilgili olduğu kadar, düşünce ve algı üzerinde de etkili olmuştur. Sözcük anlamıyla sezgiye dayalı bir bilgi edinme yöntemidir. Bir başka deyişle, doğru ve kesin bilgiye sezgi yoluyla ulaşabileceğimizi savunmaktadır.

Bu akımın en temel özelliklerinden biri, akla dayanan rasyonalizmden farklı olarak, duygusal ve içsel bir tecrübeye dayanmasıdır. Entüisyonistler, akıl ve mantıkla ulaşılamayan bir bilgi alanının olduğunu savunurlar. Onlara göre, bu alanın içinde yer alan gerçeklikler ancak sezgi yoluyla kavranabilir.

Entüisyonizm, tarih boyunca birçok felsefi düşünür tarafından ele alınmış ve tartışılmıştır. Rönesans döneminde ise özellikle Descartes, Malebranche ve Leibniz gibi düşünürler, Akımın en önemli temsilcileri olmuşlardır. Descartes, “Ben düşünüyorum, öyleyse varım.” sözüyle, temel felsefi argümanını ortaya koymuştur.

Entüisyonizm Rasyonalizm
Sezgi yoluyla bilgi edinme Akıl yoluyla bilgi edinme
Duygusal ve içsel tecrübe Akılcı ve mantıksal düşünce
Descartes, Malebranche, Leibniz Descartes, Spinoza, Leibniz

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir