Bilgifresh.com © 2021. Tüm hakları saklıdır.

BilgiFresh

BİLGİFRESH.COM
 1. Anasayfa
 2. »
 3. Bilim
 4. »
 5. 8. SINIF DERSLERİ

8. SINIF DERSLERİ

Bilgifresh Bilgifresh - - 9 dk okuma süresi
691 0
8. sınıf dersleri

8. Sınıf öğrencileri için, öğrenimlerini tamamlamaları için birçok farklı ders mevcuttur. Türkiye’de 8. sınıf dersleri genellikle  yazımızda bulunan dersleri alırlar.

 8. Sınıf Dersleri – TÜRKÇE DERSLERİ İÇERİĞİ

 8. Sınıf Türkçe dersi, öğrencilere dilin kullanımı, okuma, yazma ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmek için çeşitli konuları içerir. İşte 8. sınıf Türkçe dersinde işlenen temel konular:

 • Anlatım Türleri: Öğrenciler, anlatım türleri arasındaki farklılıkları ve özelliklerini öğrenirler. Bu konuda açıklayıcı, öyküleyici, tartışmacı, betimleyici, etkileşimli ve haberleşme anlatım türlerine odaklanılır.
 • Dil Bilgisi: Öğrenciler, cümle yapısı, sözcük türleri, çekim ekleri, anlam bozuklukları ve noktalama işaretleri gibi dil bilgisi konularını öğrenirler.
 • Edebî Metinler: Öğrenciler, öykü, roman, şiir, tiyatro ve deneme gibi edebiyat türlerini öğrenirler. Bu konuda, edebi metinleri okuma, anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini geliştirirler.
 • Medya Okuryazarlığı: Öğrenciler, medyanın dil ve iletişim biçimleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu konuda gazete, dergi, televizyon, radyo, internet ve sosyal medya gibi medya türlerini analiz ederler.
 • Yazılı Anlatım: Öğrenciler, yazılı anlatım becerilerini geliştirmeyi öğrenirler. Bu konuda açıklayıcı yazılar, öyküler, denemeler, mektuplar ve makaleler yazmayı öğrenirler.
 • Sözlü Anlatım: Öğrenciler, sözlü anlatım becerilerini geliştirmeyi öğrenirler. Bu konuda sunum yapma, konuşma, tartışma ve söyleşi gibi etkinlikler yaparlar.
 • Dil ve Kültür: Öğrenciler, dilin kültürel boyutlarını ve farklı kültürlerin dil kullanımını öğrenirler. Bu konuda, dil ve kültür arasındaki ilişkileri anlama becerileri geliştirilir.

İlginizi Çekebilir Doktor Rütbeleri: Tıp Alanında Kariyer Basamakları

8. Sınıf Dersleri – Matematik Dersleri İçeriği

8. Sınıf matematik dersi, öğrencilere cebir, geometri ve trigonometri gibi temel matematik konularını öğretir. Öğrenciler, matematiksel düşünme becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirirler. İşte 8. sınıf matematik dersinde işlenen temel konular:

 • Cebir: Öğrenciler cebirsel ifadeleri, denklemleri ve eşitsizlikleri öğrenirler. Bu konuda x ve y gibi değişkenleri kullanarak denklemler oluştururlar ve çözerler.
 • Geometri: Öğrenciler, doğrular, açılar, üçgenler, dik üçgenler, çemberler, çokgenler ve hacim gibi geometri konularını öğrenirler.
 • Trigonometri: Öğrenciler, trigonometrik fonksiyonları ve trigonometrik oranları öğrenirler. Bunlar, üçgenlerin kenarları ve açıları arasındaki ilişkileri ifade eder.
 • İstatistik ve Olasılık: Öğrenciler, istatistiksel verileri analiz etmeyi ve olasılık hesaplamayı öğrenirler. Öğrenciler aynı zamanda grafikler, tablolar ve diğer veri gösterimlerini okumayı ve yorumlamayı öğrenirler.
 • Fonksiyonlar: Öğrenciler, bir fonksiyonun tanımını, kapsamını ve aralığını öğrenirler. Fonksiyonların çizimleri ve grafikleri üzerinde çalışırlar.
 • Matrisler: Öğrenciler, matrisleri öğrenirler ve matris işlemleri yapmayı öğrenirler. Matrisler, cebir ve geometri konularında kullanılır.
 • Sayı Sistemleri: Öğrenciler, ondalık sayı sistemi, ikili sayı sistemi ve sekizli sayı sistemini öğrenirler. Sayı sistemleri, bilgisayar bilimi ve elektronik konularında önemlidir.

Bu konular, öğrencilere matematikteki temel kavramları ve becerileri öğretirken, aynı zamanda matematiksel düşünme ve problem çözme yeteneklerini de geliştirir.

8. Sınıf Dersleri – Fen Bilimleri Ders İçeriği

8.sınıf Fen bilimleri dersi, öğrencilere fen bilimleri ve uygulamaları öğretmeyi amaçlar. Ders içeriği genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

 • Madde ve Özellikleri: Madde kavramı, maddenin tanecikli yapısı, fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi konular öğretilir.
 • Basınç: Basınç kavramı, basınç birimi, basınç değişimi gibi konular anlatılır.
 • Isı ve Sıcaklık: Sıcaklık birimi, sıcaklık ölçerler, ısının tanımı, ısının birimleri, ısı ile ilgili hesaplamalar, ısı enerjisi gibi konular öğretilir.
 • Elektrik: Elektrik akımı, elektriksel direnç, devre elemanları gibi temel elektrik konuları öğretilir.
 • Manyetizma: Manyetik alan, manyetik alanın özellikleri, elektromanyetik dalgalar gibi konular anlatılır.
 • Ses: Sesin oluşumu, yayılması, yansıması gibi konular öğretilir.
 • Işık: Işık ve renk, aynalar, mercekler, göz gibi konulara değinilir.
 • Canlıların Özellikleri: Canlılar ve cansızlar arasındaki farklar, canlıların özellikleri, hücre, dokular ve organlar gibi konulara değinilir.
 • Ekosistem: Ekosistem kavramı, ekosistemdeki türler ve ilişkiler, besin zinciri, ekolojik dengeler, çevre sorunları gibi konular öğretilir.
 • Genetik: Kalıtım, DNA ve RNA yapısı, genetik hastalıklar gibi genetik konular öğretilir.

8. Sınıf TARİH DERSLERİ İÇERİĞİ

8. Sınıf sosyal bilgiler dersi genellikle tarihi, coğrafi ve ekonomik konuları içermektedir. Konular, müfredat ve programlara göre değişiklik gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesi
 • Osmanlı Devleti’nin Yükseliş ve Gerileme Dönemi
 • Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı ve Sonrası
 • İnkılaplar ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye’si
 • İslam Medeniyeti ve Türk-İslam Kültürü
 • Coğrafi Keşifler ve Dünya Ekonomisi
 • Sanayi Devrimi ve Kapitalizm
 • Milliyetçilik ve Uluslararası İlişkiler
 • Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü

Ekonomik Kalkınma ve Küreselleşme

Bu konular, tarihi olaylar, sosyal ve siyasi yapılar, kültürler ve ekonomik sistemlerle ilgilidir. Bu ders, öğrencilerin dünya ve ülke tarihini, coğrafyasını, ekonomisini ve sosyal yapısını anlamalarına yardımcı olur.

8. Sınıf Dersleri İngilizce Ders İçeriği

8. sınıf İngilizce dersi genellikle orta seviye bir İngilizce dil becerisine sahip öğrenciler için düzenlenir ve konuların bazıları aşağıdaki gibi olabilir:

 

1.Dil Bilgisi

 • Etkisi hala süren geçmiş Zaman
 • Dolaylı Konuşma
 • Koşullu cümleler
 • Bağıl Cümleler

2.Kelime Bilgisi

 • Sık kullanılan kelimeler ve ifadeler
 • Okuma parçalarında geçen önemli kelimeler
 • Sıfat ve zarf türleri
 • Öbek fiiller

3.Okuma

 • Öyküler, şiirler ve roman parçaları
 • Gazete ve dergi makaleleri
 • Okuma anlama ve yorumlama becerileri
 • Okuduğunu anlama testleri

4.Konuşma

 • Kendini tanıtma ve diğer insanlarla tanışma
 • Basit konular hakkında fikir beyan etme ve tartışma
 • Sunum yapma
 • Telefon görüşmeleri

5.Yazma

 • Kişisel mektuplar yazma
 • Özet yazma
 • Makale yazma
 • Hikaye yazma

Bu konuların yanı sıra, öğrencilere kelime dağarcığı geliştirme, dinleme becerileri, İngilizce dil ve kültürü hakkında bilgi sahibi olma gibi genel dil becerileri de öğretilir.

 

8. Sınıf Dersleri Sosyal Bilimler Ders İçeriği

 

1.Coğrafya

 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sınırları
 • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve İklimi
 • Türkiye’nin Doğal Kaynakları ve Ekonomisi

2.Tarih:

 • İlkçağ Uygarlıkları ve Medeniyetler
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti
 • Türk Tarihi ve Uygarlığı
 • Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

3.Vatandaşlık:

 • Demokrasi ve İnsan Hakları
 • Türkiye’de Siyasi Hayat ve Yönetim Sistemi
 • Türkiye’de Toplumsal Hayat ve Kültür
 • Küresel Sorunlar ve Uluslararası İlişkiler

4.Ekonomi

 • Temel Ekonomik Kavramlar ve Sistemler
 • Türkiye’de Ekonomik Gelişme ve Kalkınma
 • İşletme ve Girişimcilik
 • Küresel Ekonomi ve Ticaret

Bu konuların yanı sıra, öğrencilere sosyal bilimler alanındaki temel kavramlar, araştırma yöntemleri ve sosyal sorumluluk gibi konular da öğretilir.

 

Bu derslerin yanı sıra, öğrenciler genellikle beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar gibi seçmeli dersler alabilirler.

Müfredat MEB Tarafından değiştirilebilmektedir. Yazılarımız sadece bilgi amaçlıdır.

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir