Bilgifresh.com © 2021. Tüm hakları saklıdır.

BilgiFresh

BİLGİFRESH.COM
 1. Anasayfa
 2. »
 3. Eğitim
 4. »
 5. Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır? 2023

Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır? 2023

Bilgifresh Bilgifresh - - 3 dk okuma süresi
543 0
Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır?

Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır? Gaznelilerde vezirler, Sultan’ın vekili olarak devletin idari, mali, askeri ve adli işlerini yürütürdü. Gaznelilerde vezire YUĞRAŞ denilirdi.

Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır?

Gaznelilerde vezirler, Sultan’ın vekili olarak devletin idari, mali, askeri ve adli işlerini yürütürdü. Gaznelilerde vezire YUĞRAŞ denilirdi.

Gazneliler, Türk-İslam devletlerinden biri olarak 10. ve 12. yüzyıllar arasında Orta Asya’da Afganistan ve Hindistan’da hüküm sürmüş bir hanedandır. Gaznelilerde devlet teşkilatının başında Sultan bulunurdu. Sultanın yardımcısı ve devlet işlerinden sorumlu en yetkili yönetici ise vezir idi.

Vezirlerin yetkileri ve sorumlulukları zamanla değişiklik gösterdi. Bazı vezirler Sultan’a bağlı kalarak çalışırken, bazıları ise Sultan’ın otoritesini zayıflatmaya çalıştı. Gaznelilerin yıkılışında vezirlerin rolü büyük olmuştur.

Gazneliler Devleti

Gazne Devleti, Türk-İslam tarihinin önemli devletlerinden biridir. Afganistan’da kurulmuştur, 963-1186 yılları arasında varlığını sürdürmüş Devletin kurucusu Alp Tigin’dir, Samaniler’in kölesi olarak İslamiyet’i kabul etmiş ve daha sonra Samaniler’e karşı ayaklanarak Gazne şehrini ele geçirmiştir. Alp Tigin’den sonra devletin başına geçen Sebük Tigin, Gazne Devleti’ni güçlendirmiş ve Hindistan seferleri düzenlemiştir.

Gazne Devleti’nin en ünlü sultanı ise Gazneli Mahmut’tur. Gazneli Mahmut, 998-1030 yıllarında hüküm sürmüş ve Hindistan’a 17 sefer düzenlemiştir. Bu seferlerde Hindistan’ın zenginliklerini yağmalamış ve İslam’ı yaymıştır. Gazneli Mahmut, aynı zamanda bir kültür ve sanat hamisi olarak da tanınmaktadır. Fars edebiyatının büyük şairleri olan Firdevsi, Unsuri ve Beyhaki gibi isimler Gazneli Mahmut’un zamanında, sarayında yetişmiştir.

Gazne Devleti, Gazneli Mahmud’un ölümünden sonra zayıflamaya başlamıştır. Selçuklular’ın yükselişiyle karşı karşıya kalan Gazne Devleti, 1040 yılında Dandanakan Savaşı’nda Selçuklular’a yenilmiştir. Bu savaştan sonra Devletin toprakları büyük ölçüde daralmıştır. Gazne Devleti‘nin son sultanı Hüsrev Melik ise, 1186 yılında Gurlular tarafından öldürülmüş ve devlet yıkılmıştır.

Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır?
Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır?

Gaznelilerin Bilinmesi Gereken Özelikleri

 • İlk Türk-İslam devletlerinden biridir.
 • İsimlerini kuruldukları bölge olan Afganistan’ın Gazne şehrinden almışlardır.
 • Alp Tigin tarafından kurulmuşlardır.
 • Devlet en güçlü dönemini Sultan Mahmut dönemidir.
 • Sultan unvanını kullanan ilk hükümdarları Sultan Mahmut olmuştu
 • Sultan Mahmut Hindistan’a 17 Sefer Düzenlemiştir.
 • Hindistan’da islamın Yaygınlaşmasını sağlamıştır.
 • Gaznelilerde Vezirler Yuraş  unvanı ile anılmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR >>> 5000 Yıl Önce Kandil Adı Verilen Yağ Lambalarını Kullanan Medeniyet

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir