Bilgifresh.com © 2021. Tüm hakları saklıdır.

BilgiFresh

BİLGİFRESH.COM
 1. Anasayfa
 2. »
 3. Eğitim
 4. »
 5. Baraj Set Göllerini Diğer Göl Türlerinden Ayıran Temel Özellik Cevabı 2023

Baraj Set Göllerini Diğer Göl Türlerinden Ayıran Temel Özellik Cevabı 2023

Bilgifresh2 Bilgifresh2 - - 8 dk okuma süresi
576 0
Baraj Set Göllerini Diğer Göl Türlerinden Ayıran Temel Özellik

Baraj set göllerini diğer göl türlerinden ayıran temel özellik insan bilgi ve becerisi ile yapılmış olmasıdır. Dünyada birçok göl türü bulunmasına rağmen, baraj set gölleri diğer göl türlerinden farklıdır. Çünkü kendilerine özgü temel özelliklere sahiptirler.

Baraj set gölleri, insan eliyle inşa edilen barajların arkasında oluşan yapay su birikintileridir. Baraj set gölleri, doğal yollarla oluşan göllerden farklı olarak insan müdahalesiyle yapay olarak oluşturulurlar.

Baraj Set Göllerini Diğer Göl Türlerinden Ayıran Temel Özellik

 

Barajlar, nehir vadilerine veya geçitlere inşa edilir ve su birikintisi oluşturmak için suyun akışını kontrol eder. Bu nedenle, baraj set gölleri insan eliyle kontrol edilen su kütleleridir. Baraj set gölleri özellikleri arasında şunlar da bulunur:

 • İklimden bağımsızdırlar
 • İnsanlar su seviyesi ve akışı üzerinde kontrol sahibidir
 • Enerji üretimi için kullanılabilir
 • Ekosisteme etki ederler
 • Tarım için sulama kaynağıdır
 • İçme suyu ihtiyacını karşılar

Baraj Set Göllerini Diğer Göl Türleri

Barajlar insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Peki baraj nedir? Barajlar suyun kontrol altına alınarak biriktirildiği ve depolandığı yapılardır. Genellikle akarsular üzerine inşa edilen bu yapılar, su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Barajlar, çeşitli amaçlar için kullanılan mühendislik yapılarıdır. Baraj yapımı genellikle akarsu üzerine gerçekleştirilir. İlk olarak, barajın yapılacağı alanda detaylı bir arazi incelemesi yapılmalıdır. Bu inceleme, toprak yapısı, su akışı, yeraltı kaynakları ve çevresel etkileri içeren faktörlerin analizini içerir.

Ardından planlama aşamasında, barajın yüksekliği, uzunluğu ve su depolama kapasitesi gibi teknik özellikler belirlenir. Zira barajın amacına göre, enerji üretimi, sulama veya içme suyu temini gibi faktörler dikkate alınır.

baraj set göllerini diğer göl türlerinden ayıran temel özellik
baraj set göllerini diğer göl türlerinden ayıran temel özellik

Barajların Yapılış Amaçları

Barajlar, tarih boyunca su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve çeşitli amaçların gerçekleştirilmesi için önemli yapılar olmuştur. Barajların yapılış amaçları zamanla evrim geçirmiş ve değişmiştir. Bu da baraj inşasının tarihinden günümüze kadar olan süreçte nasıl şekillendiğini gösterir.

Barajların kökenleri, insanlık tarihi kadar eskidir. İlk barajların tarihi, MÖ 3000-2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde, insanlar su kaynaklarını kontrol altına almak ve tarım için su sağlamak amacıyla barajlar inşa etmişlerdir.

Dahası bu barajlar genellikle toprak veya taş duvarlardan oluşuyordu ve su biriktirme amacıyla kullanılıyordu.

Antik Mısır, Mezopotamya ve Hindistan gibi uygarlıklar, baraj inşasında önemli adımlar atmışlardır. Örneğin, Mısır’da Nil Nehri üzerinde yapılan barajlar, sulama sistemlerinin kurulmasına ve tarımsal üretimin artmasına yardımcı olmuştur.

Mezopotamya’da ise, Ziggurat adı verilen piramit şeklindeki yapılar su depolama ve sulama için kullanılmıştır. Ayrıca baraj inşası, günümüze kadar şüphesiz farklı kültürler ve medeniyetler tarafından geliştirilmiştir. Ancak, barajların yapılış amaçları zaman içinde çeşitlenmiştir. Sanayi Devrimi’nin etkisiyle birlikte, barajlar enerji üretimi için daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Hidroelektrik santralleri, suyun potansiyel enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek büyük ölçekli enerji üretimini mümkün kılmıştır. Buna karşın günümüzde ise barajların yapılış amaçları şunlardır:

 • Sulama
 • Taşkın ve selleri önleme
 • İçme suyu ihtiyacını karşılama
 • Nehir yataklarını değiştirme
 • Elektrik enerjisi elde etme
 • Balıkçılık
 • Mesire alanı oluşturma

Set Göllerinin Oluşumunda Etkili Olan Faktörler

Set gölleri, akarsu yataklarında veya vadilerde setlerin oluşması sonucunda oluşan doğal göllerdir. Set göllerinin oluşumunda etkili olan faktörler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Akarsu taşkınları
 • Volkanik patlamalar
 • Depremler
 • Buzul erimeleri
 • Rüzgar erozyonu
 • Kıyı erozyonu
 • İnsan müdahalesi

Set göllerinin oluşumunda ilk faktör, akarsu taşkınlarıdır. Yüksek yağış miktarı veya hızlı eriyen karlar, akarsuların taşmasına ve setlerin oluşmasına yol açar. Bu setler aynı zamanda göl oluşumunu tetikler. Volkanik patlamalar da set gölleri oluşumunda etkili olabilir.

Volkanik patlamalar sırasında lav, kül veyahut diğer volkanik materyaller çevreye yayılır. Bu materyallerin akarsular tarafından taşınması göllerin meydana gelmesine neden olur. Depremler de set gölleri oluşumunda önemli bir rol oynar.

Deprem sırasında, yer kabuğu hareketleri sonucunda akarsu yatakları yer değiştirebilir veya tıkanabilir. Bu durumda, akarsu yatağındaki değişimler suyun akışını engelleyerek göllerin oluşmasına yol açabilir.

Buzul erimeleri de set gölleri oluşumunda etkili olan faktörler arasındadır. Büyük buzulların erimesiyle birlikte, buzul altındaki sedimentler akarsular tarafından taşınarak setlerin oluşmasına neden olur. Bununla birlikte setler, eriyen buzul sularının birikmesiyle göllerin oluşmasını sağlar.

Set göllerinin oluşumunda etkili olan faktörler arasında rüzgar erozyonu, kıyı erozyonu ve insan müdahalesi de yer alır. Rüzgar erozyonu, toprak ve diğer sedimentlerin rüzgar tarafından taşınmasına ve birikmesine yol açabilir.

Kıyı erozyonu ise, deniz veya okyanus dalgalarının kıyı bölgelerindeki sedimentleri taşıyarak set gölleri oluşumuna katkıda bulunabilir. İnsan müdahalesi, baraj inşası veya sulama amaçlı yapılan kanallar gibi insan yapısı yapılarla da set gölleri oluşabilir.  Baraj set göllerini diğer göl türlerinden ayıran temel özellik ise tamamen insan yapımı olmalarıdır.

Set Gölleri Türleri Hangi Dış Etkilerle Oluşmuşlardır?

Set gölleri, genellikle yer kabuğunda meydana gelen çeşitli dış etkiler sonucunda oluşmuştur. Bu etkiler arasında depremler, volkanik aktiviteler, heyelanlar ve tektonik hareketler yer almaktadır.

Set Gölleri Nelerdir?

Set gölleri, oluşum sürecine ve oluşum şekline bağlı olarak farklı türlere ayrılabilir. İlk olarak, tektonik set gölleri, yer kabuğundaki tektonik hareketler sonucunda oluşan çukurlarda su birikintileridir. Volkanik set gölleri, volkanik patlamalar sonucunda oluşan göllerdir. Buzul set gölleri, buzul erimeleri sonucunda oluşan vadilerde su biriktirmesiyle meydana gelir. Heyelan set gölleri, heyelanların vadileri tıkayarak su biriktirmesiyle oluşan göllerdir.

Set Gölü Nedir Nasıl Oluşur?

Set gölü, bir akarsu vadisinde veya nehir yatağında oluşan su birikintisidir. Oluşumu genellikle akarsu üzerindeki dış etkenlerle ilişkilidir. Bu dış etkenler, heyelanlar, volkanik aktiviteler, tektonik hareketler veya doğal setlerin oluşmasıdır.

Baraj Gölü Nasıl Oluşur?

Baraj gölleri, insanlar tarafından inşa edilen baraj yapıları sayesinde oluşur. Barajlar, akarsu yataklarını tıkayarak su biriktirme amacıyla kullanılır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir